page.Name

Meniere Hastalığı Nedir?

Meniere hastalığı: bir iç kulak hastalığıdır.

Meniere Hastalığı Belirtileri

  • Baş dönmesi (vertigo) çoğu hasta için en sıkıntılı semptomdur. Baş dönmesi atakları (dönme veya dönme) beklenmedik bir şekilde başlar. Bunlara sıklıkla mide bulantısı ve kusma eşlik eder. Tipik bir Meniere atağı saatlerce sürebilir. Vertigo yatıştıktan uzun süre sonra bile yorgunluk veya dengesizlik hissi devam edebilir. Vertigo atakları beklenmedik bir şekilde gelip gidebilir.
  • İşitme kaybı genellikle sadece bir kulağı etkiler. Meniere hastalığının erken evrelerinde işitme kaybı hafif olabilir veya dalgalı olabilir (günden güne hastanın işitme kaybında farklılık olur). Daha sonraki aşamalarda, işitme kaybı şiddetli ve kalıcı hale gelebilir.
  • Kulakta çınlama (tinnitus) sıklıkla meydana gelir. Buradaki çınlama daha ziyade bir motor sesi ya da deniz kabuğunu kulağınıza tuttuğunuzda duyduğunuz sesi anımsatır. Birçok hasta ayrıca kulaklarında basınç veya dolgunluk yaşar. Genellikle baş dönmesi öncesinde veya sırasında basınç artar. Tedavinin düzenlenmesinde bu basıncın takibi büyük önem taşır.

Meniere Hastalığı Nasıl Olur?

Meniere hastalığı, iç kulakta aşırı sıvı basıncı nedeniyle oluşur. Bu durum iç kulağı boşaltan sistemlerin düzgün çalışmamasından kaynaklanır. Aşırı sıvı basıncı, o bölgede bulunan tüylü hücrelerin işlevini bozar. Basınçtaki çok yüksek artışlar iç kulak içi zarların yırtılmasına ve ardından karışmaması gereken sıvıların birbiri ile temasına neden olarak baş dönmesi ataklarına neden olur.

Meniere Hastalığı Neden Olur?

Meniere hastalığı vakalarının çoğunun bilinen bir nedeni yoktur. Bazı durumlarda, kafa travması veya orta veya iç kulak enfeksiyonları ile ilişkili olabilir. Alerjiler ve otoimmün bozukluklar da bu durumun başlamasına neden olabilir. Genellikle sebep iç kulak sıvı drenajını sağlayan endolenfatik kanal denen yapının dar olmasından kaynaklanır.

Meniere Hastalığı Tanısı

Meniere hastalığının tanısı, tipik hasta öyküsü işitme testlerinde kaba seslerde belirgin olan işitme kaybı, VNG, VEMP ve diğer çeşitli denge testlerinde, Meniere hastalığına özgü anormal bulguların saptanması ile konabilir.

Meniere Hastalığı Tedavisi

Meniere hastalığının tedavisi bir basamak tedavisidir. En basit diyet değişikliklerinden başlayıp karmaşık iç kulak cerrahilerine kadar ilerleyebilen bir spektrumdan ibarettir.

Hastalık ile ilişkili baş dönmesi genellikle çok büyük oranda ilaçlar ve diyet değişiklikleri ile kontrol edilebilir. Bu önlemler işe yaramazsa, orta kulağa yapılacak kortizon veya gentamisin enjeksiyonları özellikle akut atak sıklığını azaltmada etkili olabilir. Diğer önlemler başarısız olduğunda cerrahi bir seçenektir.

Meniere Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir? - Tedavi Aşamaları

1-Tuz Alımını Kısıtlamak:

Tuzu azaltmak, iç kulak sıvısını düşük tutmaya ve baş dönmesini önlemeye yardımcı olacaktır. Çoğu hasta için günde 2000 mg sodyum hedef değerdir. Semptomlar şiddetli olduğunda, günde 1500 mg tavsiye edilir. Düşük tuzlu bir diyet şunlardan oluşur: yiyeceğe tuz eklememek, hazır gıdalardan kaçınmak ve gıda etiketlerini okuyarak sodyum alımını kısıtlamak.

2-İlaçlar:

İdrar sökücüler (diüretikler), Meniere hastalığı için en önemli ilaçlardır. Diüretikler, iç kulaktaki aşırı sıvı üretimini kısıtlayarak çalışır. Diüretikler uzun süre kullanılması gereken ilaçlardır. Vertigo ataklarının sayısını azaltmaya yardımcı olurlar ve bazı durumlarda işitmeyi dengelemeye yardımcı olurlar. En aygın olarak kullanılan diüretik asetazolamid adlı ilaçtır.

İç kulak kanlanmasını arttıran betahistin ve benzeri ilaçlardan tedavide sıkça yararlanırız. Baş dönmesini baskılayan eski kuşak antihistaminik ilaçlar ve sakinleştiriciler daha çok akut atak tedavisinde kullanılır.

3-Meniere Hastalığı İçin Enjeksiyon Tedavisi:

İki tip ilaç kulağa enjekte edilebilir: Kortizon ve gentamisin. İlaçlar ayaktan tedavi şeklinde ofiste uygulanır.

Deksametazon, iç kulağa enjekte edilebilen güçlü bir kortizon şeklidir. Uyarılmış anormal bağışıklık yanıtını baskılama amaçlanmaktadır. Vücuda yan etki olmaksızın yüksek dozda kortizon bu enjeksiyon yöntemi ile sağlanabilir. Meniere hastalığına bağlı gelişen ani işitme kayıpları ve baş dönmesi ataklarının kontrolünde kısa aralıklar ile tekrarlanabilir.

Gentamisin, iç kulaktaki hücreler için zehirli olan bir antibiyotiktir. Denge organının özelleşmiş hücrelerini seçici olarak hedef alan gentamisin, kulaktaki işitmeyi korurken vertigo insidansını azaltabilir. Gentamisin enjeksiyonlarının etkisi kalıcıdır - o kulaktaki denge işlevi bir kez kaybolduğunda geri gelmez. Enjeksiyonlar, baş dönmesi, dengesizlik veya işitme kaybı oluşana kadar birkaç hafta veya aylık aralıklarla yapılır. Çoğu hasta bir ila üç tedavi alır, ancak sayı cevaba bağlı olarak değişebilir.

4-Cerrahi:

Vertigo insidansı ilaçlarla kontrol altına alınamıyorsa ameliyat önerilebilir. Bu durum hastaların az bir kısmında gerekmektedir. Cerrahi prosedürler, Meniere hastalığında meydana gelen sık görülen vertigo nöbetlerini ortadan kaldırabilir; ancak, işitme kaybını iyileştirecek bir ameliyat bulunamamıştır.

Hangi ameliyatın yapılacağına hastanın yaşı ve sağlığı, tıbbi durumu ve işitme durumuna göre karar verilir.

5-Endolenfatik kese cerrahisi:

Endolenfatik kese cerrahisi en koruyucu ameliyat yöntemidir. Hastanın işitmesini korurken vertigo ataklarını kontrol etmekte %70 oranında başarılıdır. Prosedür güvenlidir, yaklaşık 2 saat sürer ve iyileşme genellikle hızlıdır. İç kulak fonksiyonlarını bozmadığından genellikle ilk başvurulan cerrahi seçenek olup, iki taraflı Meniere Hastalığı varlığı durumunda özellikle önem taşır.

6-Vestibüler (denge) sinirinin kesilmesi:

İşitmeyi korurken vertigo ataklarını hafifleten oldukça etkili bir ameliyattır. Bu ameliyatta denge siniri mikroskop altında izole edilerek kesilir. Operasyon, çoğu hastada minimum yan etki ile mükemmel bir rahatlama sağlar. Vestibüler sinir kesisi çok etkilidir ancak günümüzde gentamisin enjeksiyonunun hedefi bu cerrahi ile aynı, başarısı oldukça yüksek olduğundan nadiren başvurulur.

7-Labirentektomi:

Bu operasyonda denge kanalları tahrip edilerek vertigonun kaynağı kalıcı olarak ortadan kaldırılır. Baş dönmesi iyileşme oranı en yüksek olan ameliyattır. Sadece çok az işiten hastalara tavsiye edilir. Bunun nedeni ise ameliyat edilen kulakta tam işitme kaybı yaşanacaktır.

Arif Ulubil

Prof. Arif Ulubil, Üst İhtisas, University of Miami, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Nörotoloji ve İhtisası İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıklarında tamamlamıştır. Kulak cerrahisi tedavileri sunar.

PAYLAŞ

Makalemizi sevdiklerinizi bilinçlendirmek için onlarla paylaşabilirsiniz.

İletişim

Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak No:12 Polat Tower Kat:12 Daire:136 Şişli/İSTANBUL
Muayenehane oda numarası : 1203
08:00 - 19:00
Arif Ulubil

Prof. Arif Ulubil, Üst İhtisas, University of Miami, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Nörotoloji ve İhtisası İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıklarında tamamlamıştır. Kulak cerrahisi tedavileri sunar.
Sınırlı Sorumluluk Beyanı

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.

Copyrights © 2010-2024 Tüm Hakları Arif Ulubil'e aittir.

Bu site MFC Teknoloji tarafından yapılmıştır.