OTOSKLEROZ (KULAK KİREÇLENMESİ)

Otoskleroz, özellikle genç erişkinlerde işitme kaybına neden olan bir hastalıktır. "Oto" terimi, "kulak" anlamına gelir ve "skleroz", "vücut dokusunun anormal sertleşmesi" anlamına gelir.

Bilindiği üzere orta kulağımızda ses iletimini sağlayan üç adet kemikçik vardır. Bunlardan iç kulağa en yakın olan stapes (üzengi) kemikçiğidir. Otoskleroz, stapes kemiğinin iç kulağa oturduğu pencerede düzensiz kemik yeniden şekillenmesi/büyümesinden dolayı bu kemikçiğin hareket edememesine neden olur. Hareket edemeyen kemikçik yüzünden ses, iç kulağa etkin bir şekilde iletilemediğinden hastalığın en önemli bulgusu olan işitme kaybı oluşur. Bu kayıp hafif, orta, ya da şiddetli işitme bozukluğuna neden olur, ancak nadiren tamamen sağırlıkla sonuçlanır.

Otoskleroz kimleri etkiler?

Otoskleroz beyaz ırkta 10 kişiden 1’inde görülür. En sık 20’li yaşlarda hastalık kendini belli eder.

Kadınlarda erkeklere oranla iki misli daha sık görülür. Hastaların %80’inde aile öyküsü alınabilir.

Otosklerozun belirtileri nelerdir?

Otosklerozun en yaygın semptomu zamanla kademeli olarak artan işitme kaybıdır. Otosklerozu olan kişiler artık fısıltıları veya düşük perdeli/tonlu sesleri duyamadıklarını fark edebilirler. Çoğu durumda (%80), otosklerozlu kişilerde her iki kulakta da işitme kaybı vardır.

Diğer nadir otoskleroz semptomları şunları içerir:

  • Denge sorunları
  • Vertigo
  • Kulaklarda çınlama (tinnitus)
  • Baş dönmesi

Otoskleroz hastaları, kendi sesleri onlara yüksek geldiği için alçak sesle konuşurlar.

Otoskleroz nasıl tespit edilir?

Otoskleroz tanısı kulak burun boğaz uzmanı tarafından konulur. Kulak muayenesinde anormal bir bulguya rastlanmaz. Ardından, işitme kaybının derecesini belirlemek için işitme testleri yapılır. Genellikle pes seslerde daha belirgin olan iletim tipi işitme kaybı ve akustik refleks testinin alınamaması tanıyı koydurur.

Muayenede ya da işitme testlerinde olağan dışı bir durum saptanmadığı sürece herhangi bir ek görüntüleme yöntemine başvurmaya gerek yoktur.

TEDAVİ

Otoskleroz tedavisi, işitme kaybının ciddiyetine bağlıdır. Hafif vakalar bir işitme cihazı ile başarılı bir şekilde ele alınabilir. Seçilmiş vakalarda gerçekleştirilecek cerrahi işitmeyi iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Otoskleroz cerrahisine stapedektomi denir. Bu işlem sırasında etkilenmiş üzengi kemikçiği çkarılıp, iç kulak penceresine bir delik açılıp ses iletimini sağlayacak bir protez yerleştirir. Sonuç olarak, işitme iyileştirilir. Otoskleroz her iki kulağı da etkiliyorsa, her seferinde tek bir kulak ameliyat edilir. İlk ameliyat tamamlandıktan sonra, diğer prosedürü planlamak için muhtemelen en az üç ay beklenmelidir.

Tedaviyle ilişkili komplikasyonlar var mı?

Herhangi bir cerrahi prosedür gibi, stapedektomi de komplikasyon riski taşır. Prosedür, otosklerozu olan kişilerin yaklaşık %95’ ine yardımcı olurken, bazı durumlarda başarılı olmayabilir. Çok nadir durumlarda, işitme ameliyattan sonra daha da kötü olabilir (%1).

Otoskleroz ameliyatından sonra iyileşme ne kadar sürer?

Stapedektomi geçiren çoğu insan yaklaşık bir hafta içinde normal rutinlerine dönebilir. Ameliyat sonrası oluşan baş dönmesi ve dengesizlik kısa sürelidir ve genellikle bir hafta içinde tamamen yok olur. Bazen ameliyat sonrası etkilenen tarafta dilin yarısında tat değişikliği olabilir. Bu durum da kendiliğinden zamanla yok olur.

PAYLAŞ

Makalemizi sevdiklerinizi bilinçlendirmek için onlarla paylaşabilirsiniz.

Bu site MFC Teknoloji tarafından yapılmıştır.