page.Name

İŞİTME TESTLERİ

Odyometri testleri, kişinin ne kadar, hangi sesleri duyabildiğini gösteren, hastanın işitme haritasının çıkarılmasını sağlayan testlerdir.

Odyometri testleri 5’e ayrılır:

  • Saf Ses Odyometrisi
  • Konuşma Odyometrisi
  • Timpanometri
  • Akustik Refleks Testleri
  • Östaki Fonksiyon Testleri
saf ses testi-saf ses odyometrisi

Saf Ses Odyometrisi

En sık uygulanan testtir. Bu testte özetle her iki kulağa ayrı ayrı farklı frekans ve şiddetlerde ses verilerek hastanın verdiği tepkilere dayanarak işitmenin haritası çıkarılır. Hastaya bir buton verilerek duyduğu seslerde düğmeye basması söylenir. Testin sağlıklı yapılabilmesi için sessiz bir ortama ihtiyaç vardır. Bu sessiz kabin aracılığı ile sağlanır.

konuşma testi-konuşma odyometresi

Konuşma odyometrisi:

Konuşulanları duymak ama anlamamak işitme kayıplı hastalarda sık dile getirilen bir problemdir. Bu nedenle işitme ölçümünün yapılmasının ardından, hastanın konuşmayı anlama ve ayırt etmesinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Konuşma odyometrisi, hastanın konuşulanları ne kadar anladığı konusunda bilgi verir. Hastaya yine sessiz kabindeyken kulaklık yoluyla standart kelimeler ve cümleler dinlettirilir ve duyduklarını tekrar etmesi istenir. Doğru olarak anlaşılabilen kelime sayısı yüzdesi hesaplanır.

timpanometri-orta kulak basınç testi

Timpanometri

Orta kulağın basıncını ölçen timpanometri testinde, dış kulak yoluna, hava basıncı uygulanarak orta kulak ve kulak zarı hareketliliğinin ölçülmesi sağlanır. Orta kulak ve kulak zarındaki komplians (hareketlilik) ölçülerek, bu yapıların fonksiyonu hakkında bilgi elde edilir. Hastanın cevap vermesi gerekmediğinden objektif bir testtir. Özellikle çocuklarda orta kulakta sıvı toplanması tanısında oldukça yardımcıdır.

Akustik Refleks Testi:

Çok yüksek seslere maruz kalındığında kulak kendini koruma amacı ile refleks olarak iç kulağa en yakın kemikçik olan stapese (üzengi) bağlı kas kasılarak iletim engellenir. Bu testte kulağa yüksek ses verilerek bu refleksin varlığı araştırılır. Bu refleksin yokluğu otoskleroz (kulak kireçlenmesi) hastalığında gözlemlenir ve tanı koydurucudur.

Östaki Fonksiyon Testi:

Östaki borusu kulak ile genzi birleştiren borudur. En önemli fonksiyonlarından biri orta kulağın havalanmasını sağlamaktır. Bu testte östaki borusunun havalandırma fonksiyonu dış kulak yoluna basınç verilerek ölçülmeye çalışılır.

Arif Ulubil

Prof. Arif Ulubil, Üst İhtisas, University of Miami, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Nörotoloji ve İhtisası İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıklarında tamamlamıştır. Kulak cerrahisi tedavileri sunar.

PAYLAŞ

Makalemizi sevdiklerinizi bilinçlendirmek için onlarla paylaşabilirsiniz.

İletişim

Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak No:12 Polat Tower Kat:12 Daire:136 Şişli/İSTANBUL
Muayenehane oda numarası : 1203
08:00 - 19:00
Arif Ulubil

Prof. Arif Ulubil, Üst İhtisas, University of Miami, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Nörotoloji ve İhtisası İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıklarında tamamlamıştır. Kulak cerrahisi tedavileri sunar.
Sınırlı Sorumluluk Beyanı

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.

Copyrights © 2010-2024 Tüm Hakları Arif Ulubil'e aittir.

Bu site MFC Teknoloji tarafından yapılmıştır.